In de Leeuwarder wijk Techum is een plan gerealiseerd met tien tiny houses. Eigenlijk negeneneenhalf, want een is nog niet klaar. Het huisje dat nog niet klaar is, is mijn huisje. De basis van mijn ontwerp is de kop van de oude vluchttoren van vliegveld Eelde. Een aantal jaar geleden tikte ik die op de kop via Marktplaats. Ik zag er wel een huisje in. Niet veel later begon de gemeente Leeuwarden met de plannen voor het tiny house wijkje in Techum. Toen na een aantal jaren van ontwikkeling het tot de verloting van de kavels kwam, was ik een van de gelukkigen. Ik kon mijn idee waarmaken. In samenwerking met Lautenbag Architectuur en oud architect Jan van der Lei kwam ik tot dit ontwerp. Een geweldig proces.

De bouw van het huisje doe ik zoveel mogelijk zelf. En ik heb als uitgangspunt gekozen voor bouwen met wat er al is. Of anders gezegd, gebruiken wat ik al heb. En dat was al best veel. Want in de loop der jaren had ik al heel veel hout, en isolatiemateriaal verzameld. Zo kan ik de wanden en de daken bouwen van 99% hergebruikt materiaal. En dat is naar mijn idee nog duurzamer dan het gebruik van circulair materiaal.

Als je bouwt met wat er al is dan beperkt dat heel erg je ontwerpkeuzes. En dat zijn we niet gewend. Maar met dit project wil ik laten zien dat je met hergebruikt materiaal nog steeds hele mooie maar vooral hele bijzondere bouwwerken kunt maken.